ข่าวประชาสัมพันะ์ & กิจกรรม

Click here to view all of the latest news and events »

ภาพกิจกรรม

VDO

พิธีเปิดงานลำปางวิจัย

เรื่องเล่าจากโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 01

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ http://www.rsc.lpru.ac.th/ และ Facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา